• กิลด์แฟรี่เทล
  • บ้านลูซี่
  • ฮารูเจี้ยน
  • แมกโนเลีย
  • เกาะการูน่า
กิลด์เวทมนตร์ เพียงหนึ่งเดียวในเมืองแมกโนเลีย สมาชิกกิลด์ทุกคนล้วนมีความสำคัญราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัว พันธะนี้นั้น แข็งแกร่งจนไม่มีสิ่งใดมาพังทลายได้ทว่า...ภายหลังเหตุการณ์แฟนธ่อมลอร์ดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ กำลังจะเกิดขึ้น...